An Tức Hương

Tên khác: An tức hương chi, Bồ đề, Cánh kiến trắng, Mệnh môn lục sự, Thiên kim mộc chi, Thoán hương, Tịch tà, Tiện khiên ngưu, Chuyết bối la hương Tên khoa học: Styrax Tonkinensis (Pier.) Craib. Thuộc họ: Thuộc họ Bồ Đề (Styracaceae) Thành phần: An tức hương chủ yếu gồm: chất keo, Acid […]

Xem thêm

A Ngùy – Cây Thuốc Quý

Tên khác: A ngu, Ẩn triển, Cáp tính nê, Hình ngu, A ngu liệt, Ngùy khứ tật, Huân cừ, Ngũ thái ngùy, Xú an ngùy Tên khoa học: Ferual Assafoetida L. Thành phần: Trong A Ngùy có chất dầu, chất nhựa, chất keo, chất tro và các chất vô cơ,.. Tinh vị: Vị cay, ấm, […]

Xem thêm

Bán Hạ Nam

Bán Hạ Nam Tên khác: Cây chóc, chóc chuột, nam tinh, bán hạ ba thùy Tên khoa học: Typhonium trilobatum (L.) Schott. Họ: Ráy (Araceae). Bộ phận dùng: Thân rễ. Khi dùng phải qua chế biến cẩn thận Công năng, chủ trị: Hóa đàm táo thấp, giáng nghịch chỉ nôn, giáng khí chỉ ho. Chữa […]

Xem thêm