Nhiều bạn Startup đã inbox cho tôi hỏi về cách tồn tại trong và sau thời dịch. Theo tôi, Startup có 3 dạng hình và mỗi dạng hình thì đều có mục tiêu riêng, giá trị riêng, chiến lược riêng. Dưới đây là lời khuyên của tôi cho từng dạng hình Startup để đối mặt và vượt qua thách thức của thị trường hiện nay. Hi vọng sẽ hữu ích với các bạn!