Định Giá Một Startup Khởi Nghiệp Thế Nào? – Shark Nguyễn Thanh Việt –

 

Để định giá một startup trong chương trình Shark Tank thì bạn cần phải có những điều sau:
Những người đi theo bạn, cái người thủ lĩnh quan trọng là tầm nhìn.

  • Tôi mua doanh nghiệp của bạn nhiều khi là vì tầm nhìn và Team của bạn. Cái này trong công thức nhiều khi chỉ nói đến người lãnh đạo chứ chưa nói đến Team. Nếu các phép tính mà đưa ta một kết quả, thì ta còn ngồi đây làm gì? Tất cả chỉ là tham số thôi.
  • Cái quan trọng nhất như anh Dũng nói, như chị Phi nói, như anh Hưng nói:
    • Thứ 1 là cảm xúc của mình
    • Thứ 2 là xu hướng thị trường
    • Mà cái chúng ta cần là cần nhiều thứ nữa. Trong đấy có 1 thứ mà chúng ta cần nhớ là “Chúng ta hãy nhìn xuống đất rồi hãy nhìn lên trời

Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UChnq2n2l4W9FnW6ZpYmNzwQ/