NGŨ HÀNH ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC – P2

HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH 1. Khái niệm cơ bản của ngũ hành Ngũ hành là chỉ năm loại vật chất: mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ. Khái niệm ngũ hành trong YHCT không phải biểu thị cho 5 loại hình thái vật chất đặc thù, mà là đại biểu cho 5 loại thuộc tính công năng, […]

Xem thêm