Bát Quái – Khái Niệm Căn Bản

Bát quái (chữ Hán: 八卦, bính âm: Bagua; Wade-Giles: pakua; Peh-oe-ji: pat-Koa, nghĩa là “tám biểu tượng”) là 8 quẻ[1] được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, được xem như là một chuỗi tám khái niệm có liên quan với nhau. Mỗi quẻ gồm ba hàng, […]

Xem thêm

Hậu Thiên Bát Quái Đồ

Hậu Thiên Bát Quái 卦名 Tên 自然 Tự nhiên 季节 Mùa 性情 Nhân cách 家族 Gia đình 方位 Phương hướng 意義 Ý nghĩa 離 Ly 火 Hỏa Hạ Đeo bám Thứ nữ 中女 南 Nam Chuyển động nhanh, rạng rỡ, mặt trời. 坤 Khôn 地 Địa Hạ Dễ tiếp thu Mẹ 母 西南 Tây Nam Năng lượng tiếp thu, thứ mà […]

Xem thêm

Kinh Dịch – Thành Phần Hợp Thành Quẻ

Thành phần hợp thành của quẻ Vạch liền là Dương, tượng của mặt trời. Vạch đứt là Âm, tượng của mặt trăng. Mỗi một vạch (liền hoặc đứt) là một hào. Các thành phần này được biểu diễn trong một biểu tượng hình tròn chung (☯), được biết đến như Thái Cực đồ (☯) (太極圖 […]

Xem thêm