Hậu Thiên Bát Quái Đồ

Hậu Thiên Bát Quái 卦名 Tên 自然 Tự nhiên 季节 Mùa 性情 Nhân cách 家族 Gia đình 方位 Phương hướng 意義 Ý nghĩa 離 Ly 火 Hỏa Hạ Đeo bám Thứ nữ 中女 南 Nam Chuyển động nhanh, rạng rỡ, mặt trời. 坤 Khôn 地 Địa Hạ Dễ tiếp thu Mẹ 母 西南 Tây Nam Năng lượng tiếp thu, thứ mà […]

Xem thêm

Tiên Thiên Bát Quái Đồ

Tiên Thiên Bát Quái Ngũ Hành 卦名 Tên quái 自然 Tự nhiên 季节 Mùa 性情 Tính tình 家族 Gia đình 方位 Phương hướng 意義 Ý nghĩa 乾Càn 天 Thiên/Trời Hạ Sáng tạo 父 Cha 南 Nam Năng lượng mở rộng, bầu trời. Xem thêm, thiên. 巽Tốn 風 Phong/Gió Hạ Dịu dàng 長女 Trưởng nữ/Con gái đầu 西南 Tây […]

Xem thêm