Tử Vi 2020 – Canh Ngọ 1990 – Nam Mạng

  Tổng Quan Tử Vi Canh Ngọ 2020 Nam Mạng Mạng: Thổ gặp năm Thổ là Tương trợ: Tốt Sao: Thái Bạch: Xấu: Hao tài, đau ốm Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp Vận Niên: Long Đắc Vũ (Rồng gặp mây): Tốt Thiên can: Canh gặp Canh: Tương Trợ: Thuận lợi Địa chi: Ngọ gặp […]

Xem thêm

Tử Vi 2020 – Canh Ngọ 1990 – Nữ Mạng

Tổng Quan Tử Vi Canh Ngọ 2020 Nữ Mạng Mạng: Thổ gặp năm Thổ là Tương trợ: Tốt Sao: Thái Âm (Thủy Tinh) Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân Vận Niên: Long Đắc Vũ (Rồng gặp mây): Tốt Thiên can: Canh gặp Canh: Tương Trợ: Thuận lợi Địa chi:Ngọ gặp Tý: Tương Xung: Ốm […]

Xem thêm