A Ngùy – Cây Thuốc Quý

Tên khác: A ngu, Ẩn triển, Cáp tính nê, Hình ngu, A ngu liệt, Ngùy khứ tật, Huân cừ, Ngũ thái ngùy, Xú an ngùy Tên khoa học: Ferual Assafoetida L. Thành phần: Trong A Ngùy có chất dầu, chất nhựa, chất keo, chất tro và các chất vô cơ,.. Tinh vị: Vị cay, ấm, […]

Xem thêm